Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/1 - Komunitní plánování »

Nedostatečná definice pojmu „hodnota“ jako zásadní problém etiky sociální práce

Helena Machulová, Tomáš Machula

Medailon autora:

Mgr. Helena Machulová studovala bakalářské studium oboru Sociální a charitativní práce a magisterské studium oboru Teologie služby na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na etické a náboženské motivy v sociální práci.

Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., působí na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích a na Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na problematiku filosofie člověka včetně jejích společenských, etických a teologických dimenzí.

Abstrakt:

Článek poukazuje na nedostatečné vyjasnění jednoho ze základních termínů etiky v sociální práci, totiž pojmu hodnota. Jeho definice je velmi vágní a teoreticky nerozpracovaná. Autoři tuto situaci dokládají několika příklady. Poté představují hlavní představitele filosofie zabývající se pojmem hodnoty (např. Lotze, Brentano, Scheler, Marcel, Hildebrand, analytická etika) a navrhují možné východisko pro další rozvíjení diskuse, které by zlepšilo situaci ohledně diskursu o hodnotách v etice v sociální práci.

Klíčová slova:

etika sociální práce, pojem hodnota

s. 92 - 104Podobné články

Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
Akademické články Význam expresivně-formativních intervencí u seniorů s demencí v rezidenční péči
O čem se mluví Practising Social work Ethics around the World. Cases and commentaries
Akademické články Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace