Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/1 - Komunitní plánování »

Vliv antroposofie na sociální práci v camphillských komunitách

Martina Zmatlíková

Medailon autora:

Bc. Martina Zmatlíková je studentkou Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, oboru: Sociální politika a sociální práce, v navazujícím magisterském studiu.

Abstrakt:

Předkládaná odborná stať je zaměřena na systém camphillských komunit jako jedné z forem komunitní práce s lidmi s mentálním postižením. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. První část se zabývá pojmem antroposofie, jejím zakladatelem a stejně tak i základní principy. Dále je popsána historie a vývoj camphillských zařízení a tři základní pilíře, na kterých jsou camphillské komunity vystavěny. Empirická část se soustřeďuje na výzkum, jehož cílem je analyzovat vliv antroposofie na sociální práci v camphillských zařízeních. Ve výzkumném šetření je využit kvalitativní přístup. Zvolenými technikami jsou polostrukturované rozhovory. Výzkumné šetření by mělo vést k seznámení s přístupem sociální práce zaměřené na duchovní stránku jedince a vycházející z rovného postavení mezi pracovníkem a jedincem s postižením.

Klíčová slova:

antroposofie, camphillské zařízení, komunita, komunitní práce

s. 134 - 143Podobné články

Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
O čem se mluví Tři tváře komunitního dobrovolnictví
O čem se mluví Je dobré se sdružovat?
Inspirace Posilnění práv klientů může způsobovat bezmoc pracovníků
Akademické články Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace