Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky

Pavla Štochlová

Medailon autora:

Mgr. Pavla Štochlová po absolvování studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dnes působí na katedře sociální práce a sociální politiky ZSF JU jako studentka Ph.D. a vyučující sociologie. V rámci své disertační práce se věnuje problematice náhradní rodinné péče.

Abstrakt:

Autorka článku měla možnost v posledním ročníku svého vysokoškolského studia (přesněji březen až červen 2006) působit čtyři měsíce v Namibii jako stážistka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity u organizace Člověk v tísni, o. p. s. V průběhu svého pobytu získala mnoho poznatků o této zemi a její sociální situaci. Článek obsahuje obecné informace o Namibii jako takové a o sociálních problémech, se kterými se potýká. Zmiňuje záležitosti, jakými jsou například chudoba, nezaměstnanost, problematika HIV/AIDS, situace osiřelých a ohrožených dětí atd. Článek obsahuje také stručný popis činnosti organizace Člověk v tísni, o. p. s., v Keetmanshoopu. Dále jsou v článku vyjádřeny získané dojmy autorky o problematice volného času v Namibii a jsou zde uvedeny výsledky výzkumu tamního systému náhradní rodinné péče. Tato kapitola je rozpracována podrobněji. Zmiňuje jednotlivé typy ústavních zařízení pro opuštěné děti a v neposlední řadě se věnuje i žadatelům o osvojení či pěstounskou péči. Dále stručně informuje o fungování sociální práce v oboru náhradní rodinné péče v Namibii a upozorňuje na problémy, se kterými se tamní sociální pracovníci v této oblasti potýkají.

Klíčová slova:

Namibie – HIV/AIDS – osiřelé děti – Člověk v tísni – volný čas – náhradní rodinná péče – žadatelé – rodina – dětský domov

s. 136 - 145Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Transformace ochrany dětí: překrásný nový svět…
Akademické články Změny v náhradní rodinné péči
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
Akademické články Občanské postoje a participace u adolescentů žijících v dětských domovech
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace