Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Všeobecná charakteristika poradenstva na Slovensku

Eva Mydlíková

Medailon autora:

PhDr. Eva Mydlíková je spoluzakládatelkou a riaditelkou Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov na Slovensku. Vyučuje na Katedre sociálnej práce na UK v Bratislave a na Trnavskej univerzite v Trnave.

Abstrakt:

Autorka v tomto článku stručne popisuje históriu sociálnej práce na Slovensku so zretelom na sociálne poradenstvo v SR. Dalej porovnáva sociálne a psychologické poradenstvo, ktoré ma dlhšiu tradíciu a teda i rozvinutejšie expertné zázemie. Súčasný systém sociálneho poradenstva sa koncentruje na verejný a neverejný sektor, ktorému sa autorka venuje. Dalej vysvetluje kontext sociálneho poradenstva v systéme sociálnej pomoci. Definuje pojem „sociálne poradenstvo“, jeho ciele a účastníkov poradenského procesu. V závere článku sa autorka zaoberá základnými poradenskými prístupmi a hranicami odboru a načrtáva další, možný vývoj kvality sociálneho poradenstva, ktoré sa riadi štandardmi kvality sociálneho poradenstva.

s. 83 - 89


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace