Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Možnosti využitia sociálnej práce v armáde

Milan Schavel, Jozef Goliáš

Medailon autora:

PaeDr. Milan Schavel, Ph.D. pracuje ako vysokoškolský učitel na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity od roku 2003 ako interný zamestnanec. Zaoberá sa sociálnym poradenstvom, kompetenciami sociálneho pracovníka pri práci s klientom, podiela sa na tvorbe vzdelávacích štandardov v sociálnej práci na Slovensku.

Mgr. Jozef Goliáš je absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, iniciatívne sa zapája do možnosti využit činnosti sociálneho pracovníka v armáde.

Abstrakt:

Príspevok podporuje snahu o postupné začlenenie sociálnej práce a sociálneho pracovníka do systému armádneho zoskupenia. Poukazuje na skúsenosti v zahraničných armádach a na prezentované sociálno-patologické javy a potrebu ich riešenia práve prostredníctvom intervencie sociálneho pracovníka. Súčastou príspevku je aj prezentovanie výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol uskutočnený vo vybraných armádnych jednotkách.

s. 106 - 125


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace