Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Východiska a cíle charitativně–diakonické práce se seniory

Jakub Doležel

Medailon autora:

ThLic. Jakub Doležel studoval postgraduálně dogmatickou teologii a dále teologii charity u prof. H. Pompeye na Institutu für Caritaswissenschaft und christliche Sozialarbeit ve Freiburgu. Od r. 1996 působí jako pedagog na CARITAS-VOŠs v Olomouci.

Abstrakt:

Jaký je vztah mezi živou křestanskou vírou, resp. její teologickou reflexí, a profesní angažovaností v oblasti pomoci seniorům? Může teologie nabídnout prakticky relevantní poznatky sociálním pracovníkům, hledajícím pro svou praxi impulsy a inspirace? A o jaké prvky své víry se mohou opřít pracovníci církevních sociálních služeb seniorům? Nejsou-li sociální práce a teologie dvěma paralelními světy, které se protínají v nekonečnosti, kde spočívají jejich styčné body? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět za pomoci klasického axiómu psychologie komunikace. V závěru příspěvku autor exemplárně ukazuje možnou podobu kodifikace poslání, cílů a principů sociálních služeb seniorům v církevním rezidenčním zařízení.

s. 90 - 102


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace