Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/4 - Hodnoty a etika v sociální práci »

Respekt ke klientům na praktickém příkladu kvality života seniorů v domově

Mirka Nečasová

Medailon autora:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde vede kurzy týkající se praxe a supervize, mediace a etiky sociální práce. Působí také v Občanské poradně Brno.

Abstrakt:

Základním hodnotovým konceptem uznávaným a dále rozpracovávaným v rámci etiky pro pomáhající profese je respekt ke klientovi. V práci jsou uvedeny hlavní filozofické zdroje tohoto konceptu a jejich dopad (v podobě negativního a pozitivního pojetí svobody a typu paternalismu v konceptu klasické péče a salutogeneze) na způsob, jakým může být prakticky zajištována péče o seniory v rezidenčním zařízení.

s. 39 - 53


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace