Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/4 - Hodnoty a etika v sociální práci »

Jak spočítat bezdomovce

Ilja Hradecký

Medailon autora:

Mgr. Ilja Hradecký, v roce 1990 spoluzakladatel a ředitel občanského sdružení Naděje. Projekty integrační program, potravinové banky, odborné vzdělávání a další. Odborné publikace, přednášky (první Česká studie o  bezdomovectví Bezdomovství – extrémní vyloučení), projekty MPSV (standardy kvality sociálních služeb, inspektor kvality), účast v evropských organizacích a projektech (FEANTSA, Rada Evropy aj.).

Abstrakt:

Cílem projektu Sčítání bezdomovců Praha 2004 byl co nejpřesnější odhad počtu bezdomovců, kteří se snaží přežít zimní období na území města. Pro pojem bezdomovství byla využita definice, kterou pro Evropskou unii vypracovala FEANTSA. Projekt je pilotní, dosud je v České republice užíván nejméně věrohodný způsob zjištování počtu bezdomovců založený pouze na osobní zkušenosti odborníků a jejich odhadech podobně jako v Portugalsku a Řecku. Článek uvádí do evropského kontextu fenoménu bezdomovství a jeho kvantifikace s malým zámořským exkursem, přibližuje metodologii projektu, jeho přípravu a vlastní realizaci. Dotýká se vyhodnocení a zveřejnění výsledků, aniž by chtěl suplovat roli závěrečné zprávy. V závěru příspěvek reflektuje vlastní zkušenost autora z problematiky.

s. 103 - 117


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace