Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/4 - Probace a mediace »

Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách

Monika Šišláková

Medailon autora:

Mgr. Monika Šišláková je studentkou PGS a asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde také vyučuje odbornou praxi a supervizi a je odbornou koordinátorkou Centra praktických studií.Vedle toho se zabývá logoterapií, sociální prací s rizikovou a delikventní mládeží a romskými sociálně. vyloučenými rodinami.

Abstrakt:

Autorka v této stati odpovídá na otázku: „Přispívají podmínky výchovy v sociálně vyloučených romských rodinách k potenciálnímu delikventnímu chování romské mládeže?“ Studie vychází ze 17 kvalitativních rozhovorů s profesionály, kteří pracují se sociálně vyloučenými romskými dětmi a jejich rodinami. Teoretickými východisky jsou následující koncepty: (1) sociální exkluze; (2) životní situace a (3) delikvence mládeže. Stať je součástí rozsáhlejšího výzkumného projektu zaměřeného na analýzu různých aspektů životní situace sociálně vyloučených romských rodin, cílem je formulovat adekvátní strategie sociální práce pro překonání romské sociální exkluze.

s. 68 - 84


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace