Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Niekoľko poznámok ksociálnemu poradenstvu v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti

Milan Schavel

Medailon autora:

Doc. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedra aplikovanej sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálneho poradenstva, najmä v súvislosti s jeho aplikáciou pre konkrétne cieľové skupiny klientov. V teoretickej a praktickej oblasti sa usiluje o podporu a skvalitnenie poradenskej práce s klientom prostredníctvom supervízie.

Abstrakt:

Nie každé dieťa vyrastá v svojej pôvodnej rodine. Proces osvojenia dieťaťa a jeho umiestnenie v náhradnej rodinnej starostlivosti je veľmi zložitý nielen z hľadiska administratívnych a legislatívnych procesov, ale hlavne z hľadiska prípravy náhradných rodičov, samotného dieťaťa ako aj z hľadiska vytvárania optimálnych vzťahov v náhradnej rodine. Tento proces vo významnej miere môže ovplyvniť medzi inými aj sociálny pracovník prostredníctvom svojej vlastnej aktivity formou sociálneho poradenstva. Príspevok je okrem niektorých sumarizačných informácií aj podnetom pre skvalitnenie práce v procese náhradnej rodinnej starostlivosti. Niektoré informácie sú dokumentované prostredníctvom výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie úrovne vedomostí respondentov – laickej verejnosti o náhradnej rodinnej starostlivosti.

s. 64 - 80


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace