Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Příspěvek T. Parsonse k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví

Sylva Bártlová

Medailon autora:

PhDr. Sylva Bártlová, CSc., pracuje jako sociolog v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na katedře SPSP FSS MU v Brně externě vyučuje předmět „Sociologie medicíny“. Od počátku své profesní práce se zabývá sociologickou problematikou medicíny a zdravotnictví.

Abstrakt:

Talcott Parsons svou knihou „The Social System“ významně přispěl k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví. Analyzoval moderní zdravotnictví jako součást společenského celku, definoval roli lékaře a pacienta a vymezil sociologické pojetí nemoci. V 60. letech minulého století ale dochází ke změně a posunu od parsonsovského paradigmatu. Souvisí to s celým komplexem medicínsko-technologických, demografických, sociologických i psychologických příčin. Je to v relaci se změněným obrazem nemocí, s nárůstem chronických a civilizačních nemocí s často nepřehlednou etiologií, vázanou na životní styl člověka a celé společnosti, kdy instituce moderní medicíny začala být napadána jako součást rozvoje industriální a konzumní společnosti. Dokonce i v současnosti je jeho teoretický příspěvek k rozvoji sociologie medicíny nepřekonaný.

s. 93 - 100


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace