Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Školská sociálna práca – potreba a perspektívy

Tatiana Matulayová

Medailon autora:

PaedDr.Tatiana Matulayová, PhD., pracuje na Katedre sociálnej práce a andragogiky FF Prešovskej univerzity, kde vyučuje disciplíny: sociálne služby, rodinná politika, projektovanie v sociálnej práci, dobrovoľníctvo v sociálnych službách.V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje sociálnej politike, sociálnej práci s rôznymi cieľovými skupinami (najmä seniori a rómske etnikum) a dobrovoľníctvu. Participuje na realizácii regionálnych vzdelávacích projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

Abstrakt:

Cieľom nášho príspevku je poukázať na význam školskej sociálnej práce, ktorá má svoje nenahraditeľné miesto v modernom školskom systéme. Konštatujeme nárast vážnych sociálnych problémov rodín žiakov, negatívne vplyvy modernej spoločnosti aj súčasnej politicko-ekonomickej situácie na Slovensku a zároveň poukazujeme na realizovanú školskú sociálnu prácu v USA, kde má už viac ako 100-ročnú tradíciu. V závere príspevku navrhujeme odporúčania pre teóriu i prax.

s. 101 - 108


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace