Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/2 - Domácí násilí »

Rozvod z pohledu dítěte

Jana Zierhutová

Medailon autora:

Mgr. Jana Zierhutová je studentkou doktorského studia ZSF JU, programu Prevence, terapie a náprava zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže. Je řešitelkou projektu Action a spoluřešitelkou projektu COST. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., působí jako proděkanka pro zahraniční vztahy a vedoucí katedry supervize a odborné praxe na ZSF JU v Českých Budějovicích. Její vědeckovýzkumné zaměření je supervize v sociální práci, zooterapie, vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků. Je řešitelkou rozvojových projektů, projektů FRVŠ, projektů Leonardo da Vinci, projektů Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Abstrakt:

Rozvod manželství je krizovou situací nejen pro dospělé účastníky této události, ale i pro další členy rodiny, především děti. Desetiletí až třináctiletí žáci zpracovali 273 dotazníků, které byly zaměřeny na jejich názory týkající se rozvodu manželství. Na dotazník odpovědělo 66 dětí z rozvedených a 207 dětí z nerozvedených manželství. Odpovědi z dotazníku měly potvrdit šest hypotéz, které si kladly za cíl prokázat, že pro děti je rozvod i po jeho ukončení stresovou situací. Žádná z těchto hypotéz se nepotvrdila. Autorky zvolenou metodikou nepotvrdily základní hypotézu, která předpokládá, že život dítěte po rozvodu znamená vždy negativní zážitky, ve smyslu stresu z rozvodového řízení, z rozdělení rodičů, negativních reakcí spolužáků ve třídě apod. Dotazník měl další části, které se zaměřovaly na zaměstnání a vzdělání rodičů.

s. 89 - 100


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace