Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/4 - Praxe a supervize v sociální práci »

Očekávání spojená s fungováním zákona o registrovaném partnerství v České republice

Ivan Hofmann, Lenka Sazečková

Medailon autora:

Ivan Hofmann, DiS., absolvent Vyšší odborné školy sociální, obor sociální práce. Člen občanského sdružení STUD Brno, v níž vede Queer knihovnu s homosexuální tematikou. Dále koordinuje různé tematické besedy, které přispívají k prevenci a osvětě.

JUDr. Lenka Sazečková, pedagogický pracovník na Vyšší odborné škole sociální v Brně vyučující předměty z právní problematiky. Dále koordinuje praxe studentů ve vybraných sociálních zařízeních. Aktivně spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně.

Abstrakt:

Problematika legislativy partnerského soužití homosexuálů je přibližně rok po jeho schválení 1. 7. 2006 živě diskutované téma nejen mezi homosexuální menšinou. Po prostudování současné podoby zákona o registrovaném partnerství se domníváme, že zákon nedostatečně ošetřuje některé právní aspekty. Cílem předloženého příspěvku je kvantitativní výzkum, který se snažil zjistit, zdali se obsah zákona o registrovaném partnerství setkal s kladnými ohlasy u homosexuálů a zdali budou mít homosexuálové zájem uzavírat na základě tohoto právního předpisu registrované partnerství. Cílem bylo dále zjistit, jestli by si stejnopohlavní páry přály změnu stávající podoby zákona ve smyslu rozšíření práv pro homosexuály. Zadavatelem bylo občanské sdružení gayů a leseb STUD Brno. Jako technika sběru dat byl zvolen dotazník a výzkumná otázka zněla: „Setkal se zákon o registrovaném partnerství se zájmem u gayů a leseb a naplnil jejich představy?“ Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že zájem homosexuálů o využití zákona o RP v partnerském vztahu je velký, neboť 62,60 % respondentů se stálým partnerem uvedlo, že by chtělo vstoupit do RP podle současného znění právního předpisu. Přesto téměř 80 % respondentů požaduje novelizaci současného zákona o RP ve smyslu rozšíření práv pro gay a lesbické páry.

s. 103 - 110


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace