Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/1 - Role sociálního pracovníka »

Role sociálních služeb v rodinné politice

Jitka Navrátilová

Medailon autora:

Mgr. Jitka Navrátilová je v doktorském studijním programu na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Je vedoucí Centra praktických studií, které vzniklo při této katedře. Výzkumně se v poslední době angažuje v oblasti možností sociální práce v podpoře rodin s dětmi a supervizí studentských praxí.

Abstrakt:

Česká republika, ale i další evropské země si v průběhu devadesátých let prošly velmi výraznými změnami rodinného chování. Vedle zásadních změn, ke kterým patří např. výrazný pokles fertility, snížení počtu sňatků a zvýšení počtu neúplných rodin, dochází ke kulturním a strukturálním změnám, které přispívají k nové interpretaci pojmu rodiny a rodinného soužití. Ustupování od tradičních interpretačních modelů rodiny a liberalizace rodinného soužití vytváří výzvy pro koncipování rodinné politiky. V příspěvku poukazuji na základní tendence a rysy, které charakterizovaly rodinné chování v minulosti i současnosti, s poukazem i na jiné evropské země. Následně pak analyzuji formální rámce, které vytvářejí podmínky pro rozvoj služeb pro rodiny s dětmi, a sleduji, jakou roli v rodinné politice státu sehrávají sociální služby zaměřené na tuto cílovou skupinu.

s. 106 - 114


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace