Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra

Martin Lulei, Martina Hrozenská

Medailon autora:

PhDr. Martin Lulei, PhD. Vysokoškolský pedagóg v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na teóriu sociálnej práce a sociálnu prácu v trestnej justícii. Participuje na viacerých národných aj nadnárodných projektoch.

PhDr. Martina Hrozenská, PhD. Vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre ako odborná asistentka. Venuje sa sociálnej gerontológií a teórii sociálnej práce v pedagogickom pôsobení ako aj v projektovej činnosti.

Abstrakt:

Autori diskutujú a poskytujú základné informácie o akademických esejách, ich kontexte a štruktúre v sociálnej práci. Zameriavajú sa na základné princípy použitia tohto formátu v akademickom písaní viac ako iné najčastejšie používané metódy (seminárne práce a atď.) Príspevok tiež poukazuje na hlavné body pri hodnotení a vypracovaní kvalitnej eseje.

Klíčová slova:

akademická esej, profesionální kompetence, sociální práce

s. 64 - 67Podobné články

Akademické články Identifikace rizik v rámci využití kompetenčního modelu ve vzdělávání sociálních pracovníků/ pracovnic v bakalářských oborech sociální práce
Akademické články Social Work Students’ Moral Judgement Competence
Akademické články Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé
Akademické články Nezodpovězená otázka vztahu „pozorného srdce“ a „odbornosti“ v křesťansky zakotvené praxi sociální práce
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace