Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování

Jan Kaňák

Medailon autora:

Mgr. et Bc. Jan Kaňák vystudoval magisterský stupeň v oboru sociální práce a bakaláře ve dvouoboru psychologie/genderová studia. Pracuje jako sociální pracovník na Lince bezpečí. Dříve pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Spolupracoval s MÚ Nový Bor na pobytech pro klienty a klientky OSPOD. Je frekventantem systematického výcviku v Gestalt terapii.

Abstrakt:

Odpovědnost se ukazuje jako důležitý pojem nejen praxe, ale i výzkumu v sociální práci. Jako takový však zůstává poměrně mnohoznačný a není jednoduché jej interpretovat. Tato stať nejprve předkládá základní definování pojmu odpovědnosti, stejně jako model odpovědnosti využitý pro analýzu získaných dat. Kromě deskripce odpovědnosti se zaměřuje na to, jak pracovníci popisují vliv odpovědnosti na jejich rozhodování. Výzkum byl realizován na MÚ Kytkovice. Bylo využito kvalitativního rámce a data byla tvořena polo-strukturovanými rozhovory. Jako zásadní pro praxi rozhodování se ukázalo rozdělení klientů na tzv. technické a tzv. se vztahem, k nimž se pojí odlišný druh odpovědnosti.

Klíčová slova:

odpovědnost, rozhodování, dilema, OSPOD, dítě, struktura odpovědnosti

s. 68 - 80Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Síťování služeb – věda, nebo samozřejmost?
O čem se mluví Fungujeme jako svépomocné skupiny a vše se odehrává přirozeně, zespodu
Inspirace K ustavení širšího konceptu sociálního podnikání
Akademické články Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Akademické články User of Social Services in Postmodern Times


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace