Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Sociálne služby v SR – konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax

Gabriela Lubelcová

Medailon autora:

Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje kurzy sociológie sociálnych problémov, sociálnej politiky, mobilizácie ľudských zdrojov a manažmentu sociálnych služieb. Výskumne sa orientuje na problematiku intervencií do sociálnych problémov a sociálnych inovácií. V súčasnosti sa venuje najmä téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a ich sociálnych predpokladov.

Abstrakt:

Článok sa venuje zhodnoteniu situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zameriava sa na tri oblasti. Prvou je téma konceptualizácie poskytovania sociálnej pomoci v sociálnych službách. Zvýznamňuje koncept sociálneho začleňovania a sociálneho fungovania ako aktuálne teoretické východiská pre výkon sociálnej práce v sociálnych službách. Následne sa venuje základným charakteristikám právneho rámca pre oblasť sociálnych služieb na Slovensku, kodifikovaných zákonom o sociálnym službách. Tretia časť článku je venovaná rozboru aplikačnej praxe a jeho hlavných problémov, ktoré sa koncentrujú najmä v otázkach udržateľného modelu financovania sociálnych služieb. V závere formuluje niektoré odporučenia pre oblasť poskytovania sociálnych služieb.

Klíčová slova:

sociální služby, sociální fungování, právní rámec, financování

s. 61 - 71Podobné články

O čem se mluví Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace