Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/5 - 100 let československé sociální práce »

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy

Marie Špiláčková

Medailon autora:

Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce i ve výzkumu se zaměřuje na teorie a metody sociální práce zejména s ohledem na historický kontext. Rozvíjí metodologii historického výzkumu v sociální práci. Podporuje odborný diskurz s cílem posílit vědomí a myšlení o historii sociální práce v různých dimenzích.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je zachycení vývoje podnikové sociální práce na území Čech a Moravy v letech 1921–1992, jež probíhala v rámci podnikových sociálních politik. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální politika vytvářela vhodné prostředí pro etablování profesionální sociální práce. V současné odborné literatuře je podniková sociální práce popsána jen útržkovitě, bez vazby na obsah sociální politiky uplatňované v rámci jednotlivých podniků a způsob její realizace. METODY: Zvolená metodologie je v souladu s hermeneutickým pozadím postavena na historickém výzkumu s využitím metod obsahové analýzy a orální historie. VÝSLEDKY: Výsledkem je na vědeckých základech zpracovaná syntéza poznatků o konstituci podnikové sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Ambicí práce je vyplnit bílé místo ve vývoji české sociální práce v prostředí podniků, poskytnout relevantní poznatky odborné veřejnosti, podpořit identitu sociálních pracovníků s jejich profesí, současně kolektivní vědomí a zároveň přispět k rozvoji myšlení o historii sociální práce. Taktéž může motivovat či inspirovat badatele k další navazující práci.

Klíčová slova:

sociální práce, podniky, sociální politika, historický výzkum, Čechy a Morava

s. 5 - 18Podobné články

Inspirace O životě a díle nestorky československé sociální práce Marie Krakešové
Akademické články Social Care in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th Century
Akademické články Propojení americké a československé sociální práce na území Čech v letech 1918–1936 prostřednictvím aktivit Alice Masarykové
O čem se mluví Využití psychoterapie v sociální práci
Akademické články Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace