Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Ředitel / Ředitelka (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel / ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání doktorského stupně v oblasti společenských věd
 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí řídicí funkci
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti
 • zkušenosti s vědecko-výzkumnou činností v sociální oblasti
 • dobrá znalost českého jazyka
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalosti dalšího světového jazyka výhodou
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., pokud je kandidát státním občanem ČR narozeným před 1. prosincem 1971
 • splnění podmínek podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Platové podmínky: podle § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nástup do pracovního poměru: dohodou

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • návrh koncepce řízení veřejné výzkumné instituce a směřování její činnosti včetně budoucího rozvoje v rozsahu max. 10 normostran
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 včetně
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z trestního rejstříku
 • čestné prohlášení o tom, že v posledních třech letech nebyla uchazeči/ce uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
 • ověřená kopie osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. nebo ověřená kopie o podání žádosti o vydání tohoto osvědčení.

Aktivní znalost anglického jazyka uchazeč prokáže přehledem publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 do současnosti nebo certifikátem minimální úrovně B2, popř. bude znalost anglického jazyka ověřena v rámci výběrového pohovoru – část bude vedena v anglickém jazyce.


Přihláška do výběrového řízení s požadovanými dokumenty musí být doručena v listinné podobě nejpozději do 21. září 2020 na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Obálku označte slovy "Výběrové řízení – neotvírat".


Datum zveřejnění: 13.8.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace