Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Hledám práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat nabídky Vaší práce (HLEDÁM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté, bude-li třeba, upraví pracovníci redakce. Do políčka "Další informace" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

VŠ sociální práce, pedagogika (Mgr.), Právo (student 5. ročníku)

Druh: hledám práci

Popis: Dobrý den, jsem absolventem oboru Sociální práce s poradenským zaměřením a Pedagogického studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Nyní student 5. ročníku oboru Právo Právnické fakulty UK (dále jen „PF UK“) v Praze (předpokládané dokončení 2014). Předchozí zaměstnání: referent na Ministerstvu financí ČR, odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, oddělení právním a metodickém. Mé portfolio praxí obsahuje také pedagogickou činnost jako externí lektor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Ústavu aplikovaných společenských věd a lektor na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, detašovaném pracovišti Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Krom těchto činností jsem se věnoval přímé sociální péči o klientku s pokročilým stadiem Parkinsonovy choroby a to v jejím domácím prostředí a o klientu seniorku /89 let/ - pochůzky k lékaři apod. Ve svém volném čase se věnuji odbornému zaměření v oblasti rodinného práva, sociálně-právní ochraně dětí, právní ochraně dítěte, občanskému právu a školskému právu. Zároveň si dovoluji uvést, že jsem působil na Katedře občanského práva jako pomocná vědecká síla a asistent Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc. Rád bych se uplatnil v oblasti sociální práce (sociálně-právní agenda)s místem výkonu práce Praha. Za nabídky velmi děkuji! Mgr. Daniel Hanuš


Kontaktní e-mail: danielhanus@post.cz
Další informace: index.php?sekce=51
Datum zveřejnění: 3.11.2013

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace