Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Konference STÁŘÍ SPOJUJE 2014

Dne 18. 6. 2014 se v Praze uskuteční konference "Stáří Spojuje 2014". Tato konference s mezinárodní účastí bude druhou z řady každoročních konferencí, zaměřených na optimalizaci života seniorů v regionu Prahy. Konferenci pořádá Gerontologický institut o.p.s. za podpory Hlavního města Prahy a s laskavým přispěním odborného týmu ve složení Doc. MUDr. Iva Holmerová Ph.D., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., RNDr. Jiří Schlanger, Mgr. Petr Wija, Ph.D., a dalších.
 
Konference je druhou z řady každoročních konferencí, která se bude zabývat problémem stárnoucího člověka a společnosti ve smyslu využití vzájemných potenciálů. Otevřou se témata jako je vzájemná participace, objektivní i subjektivní hodnocení překážek, existenciální výzvy, smysl života nebo vyprázdněnost pojmů a politik.
 
    Páteřní téma konference:   
      Stárnoucí člověk a společnost - využití vzájemných potenciálů:    
    Participace; překážky subjektivní a objektivní; území nikoho; smysl života; existenciální výzvy; vyprázdněnost pojmů a politik; tradice; protínání generací místní a v časové spirále;   
        
    Témata konference:   
      I.            
    a. Vzdělávání, zaměstnatelnost a harmonizace pracovního a soukromého života
b. Potenciál 50+; strategie na trhu práce,
    c. Právo na kvalifikaci; celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost,
    d. Age diversity a age management ve veřejném a soukromém sektoru, kultura a přirozená obměna, flexibilita a přirozená nenásilná změna rolí ve stáří
    II.        
    a. Prodloužení zdraví, podpora v křehkosti a nesoběstačnosti
    b. Jak zlepšit zdraví, kondici, sociální determinanty zdraví, dostupnost a přínos long-term care, zdravotnictví a sociální služby, dopad na funkční zdraví,
    c. Financování podle výsledku, ochrana práv, kvalita služeb a péče a důstojnost,
    d. Srovnatelné podmínky, diskriminace terénních služeb, diskriminace zdravotní péče v sociálních službách,
    e. Nedostatek kapacit a nebezpečně diskriminační pojetí long-term care, model integrovaných služeb, rehabilitace, geriatrická konsilia, komunitní sestry; růst dlouhověkosti, různosti, dosah zdravotních a sociálních služeb.
    III.       
    a. Různorodost v jednom městě; komunitní život; život komunit.
    b. Urbanismus a plánování (propojování lidí, funkcí, života); různost tradic,
    c. Self-care a dobrovolnictví v různých komunitách,
    d. Spirituální, duchovní a existenciální výzvy, pohledy různých komunit, církví
    e. Komunitní služby jako nehierarchická síť služeb a podpor v občanské společnosti, dobré sousedství, spojování a propojování, inovativní modely, nabídka a využití lokálních vzdělávacích, kulturních institucí, volný čas, komunitní centra
    f. Síťování služeb, doprava, architektura, design místa a veřejného prostoru, bezpečný pohyb, vytváření prostoru pro interakci, sdílení, bezpečnost, rostoucí diverzita potřeb a možností, nároky na užívání města
    g. Potenciál kultury a umění pro kvalitu života, seberealizaci, překonávání bariér a stereotypů, soudržnost, srozumitelnost, univerzální hodnoty, dosah a dostupnost jednotlivých druhů umění, politika jednotlivých kulturních institucí, magistrátu, městských částí, silná stránka a značka Prahy.
 
K přihlášení na konferenci použijte prosím adresu :
 
Místo konání: 
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (budova Nové radnice - Velká zasedací síň).
 
Účastnický poplatek činí 250,- Kč. Jsou v něm zahrnuty konferenční dokumenty, 2x občerstvení, 1x oběd formou sendviče.
 
Simultánní tlumočení do a z angličtiny bude zajištěno.
 
Pozvánku naleznete ZDE!
 

Vloženo: 18.4.2014 7:09
Naposledy upraveno: 30.5.2014 10:58

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace