Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Akreditované kurzy zaměřené na problematiku autismu

Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zdarma nabízí Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. akreditované kurzy zaměřené na problematiku autismu. Kurzy budou poskytovány zdarma do konce června 2015, a to na tato témata:
  • Jak úspěšně vzdělávat a rozvíjet děti a dospělé lidi s autismem
  • Rozvoj komunikace lidí s autismem a mentálním postižením
  • Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentálním postižením
  • Poruchy autistického spektra.
Školení poskytují lektorky neziskové organizace, které mají dlouholeté zkušenosti s dětmi a dospívajícími lidmi s autismem. Podrobnější informace o jednotlivých kurzech:
 
 
1) Jak úspěšně vzdělávat a rozvíjet děti a dospělé lidi s autismem
 
„Máte pocit, že běžné výchovné a vzdělávací přístupy u dítěte či dospělého člověka s autismem nezabírají? Máte obtíže ho přimět ke spolupráci? Nereaguje na Vaše pokyny, nechce plnit zadané úkoly? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli „ano“, přihlaste se na náš kurz. Ukážeme Vám, jaké metody a přístupy se u lidí s autismem osvědčily a jaké fungují. Při našich kurzech máte prostor řešit Vaše konkrétní obtíže, společně s ostatními účastníky kurzu se podělíme o zkušenosti.“
 
Časová dotace: 2 dny, 16 výukových hodin
Přednášející: Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog APLA Jižní Čechy,o.s.
(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2012/1279-PC/SP, název kurzu: Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení)
 
Cílem kurzu je seznámit frekventanty kurzu s metodami výchovy a vzdělávání dětí a dospělých s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a osvojení si praktických návodů, jak je dále rozvíjet. Zaměříme se zejména na rozvoj komunikace, sociálních dovedností, dovedností v oblasti sebeobsluhy. Budeme se zabývat především metodou strukturované učení, která se v práci s lidmi s PAS velmi osvědčila. Kurz bude prokládán videoukázkami, aby frekventanti kurzu viděli využití doporučovaných metod v praxi.
 
 
2) Rozvoj komunikace lidí s autismem a mentálním postižením
 
Dovedete si představit, že byste nemohli vyjádřit své potřeby a přání? Také by se u vás objevily pocity frustrace, smutku, podráždění z toho, že nemůžete ovlivnit svět kolem sebe. I to jsou důvody, které mohou vést k agresivitě či sebezraňování. Neumí si Váš klient o své potřeby říci? Tak právě pro Vás je určen tento kurz. Provedeme Vás rozvojem komunikace u lidí s autismem a/nebo mentálním postižením, kteří nemluví vůbec až po ty, kteří se verbálně vyjadřují, ale jejich řeč neplní svou funkci.
 
Časová dotace: 1 den, 8 výukových hodin
Přednášející: Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog APLA Jižní Čechy,o.s.
(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2012/1277-PC/SP, název kurzu: Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra)
 
Cílem kurzu je seznámit frekventanty s obtížemi lidí s poruchami autistického spektra v oblasti komunikace. Seznámit se se základními metodami alternativní a augmentativní komunikace, která je vhodná pro rozvoj komunikace u lidí s autismem a/nebo mentálním postižením. Ukážeme si, jak nacvičovat komunikaci u člověka, který nekomunikuje nebo komunikuje, ale tato komunikace není funkční. Zaměříme se i na další možný rozvoj komunikace lidí s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem.
 
 
3) Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentálním postižením
 
„Že se problémové chování nevyskytuje nikdy z ničeho nic, že mu lze předcházet, ale ne vždy můžeme použít stejnou metodu na jeho zmírnění, že někdy stačí, když pracujeme sami se sebou a mnoho dalšího se dozvíte na kurzu věnujícímu se problémovému chování.“
 
Časová dotace: 2 dny, 12 výukových hodin
Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků,  sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,o.s.
(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2012/1280-PC/SP, název kurzu: Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra)
 
Cílem kurzu je vysvětlit frekventantům kurzu funkčnost problémového chování, ukázat kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním. Naučit posluchače systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému. Umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem a/nebo mentální retardací. Seznámit posluchače s rizikem vlastních „myšlenkových pastí“, jež mohou být udržovacím faktorem problémového chování člověka s autismem a/nebo mentální retardací, s nímž jsou v rámci výchovy a vzdělávání v kontaktu.
 
 
4) Poruchy autistického spektra
 
„Že autismus není o autech, nejedná se o módní nálepku, že i lidé s autismem se dívají do očí, jak jej můžete rozpoznat v již raném věku dítěte a mnoho dalšího přináší kurz o poruchách autistického spektra.“
 
Časová dotace: 1 dny, 8 výukových hodin
Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků,  sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,o.s.
(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace 2012/1276-PC/SP, název kurzu: Poruchy autistického spektra)
 
Cílem kurzu je orientace frekventanta v problematice poruch autistického spektra (dále jen PAS), jednotlivých diagnózách, rozpoznání projevů PAS u dítěte, základní screening a doporučení k diagnostice. Získání základního přehledu o pravidlech přístupu k lidem s PAS.
 
Více informací na webu organizace: http://jc.apla.cz/

Vloženo: 4.6.2014 4:46
Naposledy upraveno: 4.6.2014 4:55

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace