Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR - čas na změnu? - Praha

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR - čas na změnu?
24. 9. 2020 Praha
Závěrečná konference projektu TAČR

Cílem konference je prezentovat a diskutovat výsledky a výstupy projektu, zejména:

 • popisy pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR
 • návrh inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci pro vyšší odborné a bakalářské studium
 • návrh Minimálního vzdělávacího standardu pro navazující magisterské studium
 • návrh specializačního vzdělávání pro vybrané pracovní pozice
 • návrh inovace systému akreditací vzdělávacích kurzů pro MPSV.

Konference je určena:

zejména sociálním pracovníkům a jejich zaměstnavatelům, vzdělavatelům a studentům sociální práce.  Počítáme s účastí zástupců  MPSV a profesních spolků v ČR.
Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Pořadatelé:

Konferenci pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Cyrilometodějská Teologická Fakulta UP v Olomouci a Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a Ministerstvem práce a sociálních věcí v  rámci projektu Profesionalizace sociální práce v České republice podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Mediálním partnerem konference je Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Se záměrem umožnit účastníkům prezentovat jejich činnost, zejména projekty a aktivity relevantní k tématu vzdělávání sociálních pracovníků, vytváříme prostor v rámci konference v Olomouci pro prezentaci posterů a moderovanou diskusi k nim. Připravili jsme vzor e-posterů. V případě, že obdržíme alespoň 8 e-posterů, plánujeme vydat e-sborník, který bude publikován na webu časopisu Sociální práce/ Sociálna práca.

Rámcový program:

 • 8:30 - 9:00 Registrace – místnost P018 Filozofická fakulta UK, Nám. J. Palacha 2, Praha 1
 • 9:00 - 9:15 Přivítání, pozdravy hostů
 • 9:15 - 9:45 Současný stav profese sociální práce v ČR Oldřich Matoušek, Filozofická fakulta UK v Praze
 • 9:45 - 10:15 Pojetí profesionality sociálních pracovníků v ČR Pavel Navrátil, Fakulta sociálních studií MU v Brně
 • 10:15 - 10:30 Diskuze
 • 10:30 - 11:00 Přestávka
 • 11:00 - 13:00 Jednání v sekcích:

Sekce č. 1:
Inovace v pregraduálním vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátorka: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Sekce č. 2:
Specifika magisterských studijních programů v sociální práci
Moderátorka: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Sekce č. 3
Systémové změny celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátor: doc. PhDr. Oldřich Matoušek

 • 13:00 - 13:30 Závěry, ukončení konference

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny:

 • Přihlášení na konferenci: ZDE
 • Termín registrace: do 14. 9.2020
 • Účast na konferenci je zdarma; kapacita konference je limitována na 50 osob
 • Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
 • Vzor e-posterů naleznete ZDE. Pokud máte zájem o zveřejnění e-posterů v e-sborníku, označte tuto možnost v přihlašovacím formuláři (viz odkaz výše) a e-poster zašlete nejpozději do 8. 9. 2020 na adresu eva.antosova@upol.cz
 • Kontakt na organizační výbor: Dana Myšková, e-mail: dana.myskova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 954

Jak se k nám dostanete:

Metrem – trasa A, stanice Staroměstská, výstup směr Rudolfinum, nám. J. Palacha, trasa C, přestup ve stanici Muzeum na trasu A, dále do stanice Staroměstská, trasa B, přestup ve stanice Můstek na trasu A, dále do stanice Staroměstská

 

Kontaktní e-mail: tmatulay@gmail.com

Vloženo: 1.9.2020 19:42
Naposledy upraveno: 1.9.2020 19:55

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace