Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Bakalářské

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Bakalářské

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Studijní program: Sociální práce
Kód programu: B7508
Obor: Pastorační a sociální práce

Kód oboru: 6141R030
Studium: prezenční i kombinované

Informace o studijním oboru:

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.

Studijní program obsahuje tři základní složky:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie, právo, metodologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a teologické - JABOK, na smluvním základě.

UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.

Popis přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se ze dvou písemných zkoušek (formou testu) a z ústního pohovoru.
1) Test všeobecných znalostí je zaměřen na základy všeobecné humanitní vzdělanosti s důrazem na kulturní a sociální oblast, na důležité myšlenkové tradice v evropském kontextu a na křesťanské tradice a hodnoty – max. 20 bodů.
2) Test znalosti cizího jazyka (angličtina, němčina) prověřuje schopnosti porozumět odbornému textu a umět jej interpretovat (formou otázek k textu a volné parafráze) – max. 40 bodů.
3) V ústním pohovoru se zjišťuje schopnost uchazečů reflektovat své životní a praktické zkušenosti, zájem o sociální problémy a jejich řešení a orientace v náboženství s důrazem na křesťanství, na základě přečtené literatury, kterou si uchazeči volí ze seznamu doporučené literatury – max. 40 bodů.
Bližší informace na webu UK. Přijímací zkoušky jsou totožné pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Možnost navazujícího studia:
Absolventi oboru Pastorační a sociální práce často volí jako magisterské navazující studium obor Křesťanská krizová a pastorační práce – Diakonika (informace viz tam).

Další informace ke studiu:
Praxe v oblasti sociální a pastorační zajišťuje dlouholetý a osvědčený partner ve výuce tohoto oboru JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická.

Den otevřených dveří: 

Bližší informace ZDE.

Termín podání přihlášek:
Lhůta pro podávání řádného termínu přihlášek ke studiu je do konce března, druhého termínu (pokud je vypsán) v srpnu. Bližší informace ZDE.

Obecné informace o přijímacích zkouškách, podmínkách přijetí a poplatcích jsou na webu fakulty.

Adresa školy:

Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
Poštovní schr. 529
Černá 9
115 55 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní e-mail: studijni@etf.cuni.cz; benes@etf.cuni.cz

Webová stránka: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21232

Vloženo: 22.12.2015 11:42
Naposledy upraveno: 20.5.2020 17:37

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace