Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu

Adéla Recmanová

Medailon autora:

Mgr. Adéla Recmanová je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci výzkumné činnosti se zaobírá důsledky modernizace pro sociální práci, s důrazem na proces informatizace.

Abstrakt:

CÍL: Cílem je kriticky reflektovat současné důsledky procesu privatizace sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práce se vyvíjí a je formována v rámci širšího sociálně-kulturního, politicko-legislativního a ekonomického prostředí. Na podobu sociální práce má vliv řada procesů, jež probíhají na národní, mezinárodní i globální úrovni, a rovněž dominující myšlenkové směry či ideje. Příspěvek je zaměřen na proces privatizace, rámovaný myšlenkovými idejemi neoliberalismu. METODY: Analýza dokumentů. VÝSLEDKY: Privatizace sociální práce podněcuje rozvoj neregulovaných, neregistrovaných a nekontrolovaných poskytovatelů „sociálních“ služeb. Dle zahraniční praxe může v důsledku privatizace docházet zejména k fragmentaci sociálních služeb a rolí sociálních pracovníků, k narušení profesní autonomie, deprofesionalizaci, růstu technicismu, či dokonce erozi hodnot sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek předkládá možnosti sociální práce v reakci na proces privatizace a pronikání neoliberálních myšlenek do jejího výkonu.

Klíčová slova:

sociální práce, privatizace, marketizace, konzumerizace, ekonomizace, manažerizace, financializace, neoliberalismus

s. 23 - 43Podobné články

Akademické články Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby
Akademické články Sociální práce jako nová tržní příležitost?
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni
Akademické články Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace