Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů

Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií
Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce
s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.
 
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské
univerzity. Výzkumně se zabývá sociálním bydlením, bezdomovectvím a podílí se na tvorbě
koncepčních a metodických materiálů v oblasti sociálního bydlení.

Abstrakt:

CÍL: Cílem článku je analyzovat perspektivy chápání participace osob bez domova optikami jednotlivých aktérů působících na poli sociálních služeb a sociální pomoci lidem bez domova. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Participace občanů v oblasti tvorby sociálních politik a jejich nástrojů je klíčovým konceptem soudobého rozvoje a plánování veřejných politik. METODY: Data byla získána v rámci sekundární analýzy dat získaných v rámci rozhovorů s 18 komunikačními partnery, aktéry participace osob bez domova (osoby bez domova, specialisté, sociální služby, obce). Data byla analyzována pomocí přístupů situační analýzy A. Clarke. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že se jednotliví aktéři participace liší v porozumění tomuto fenoménu, a to zejména na osách individuálního versus strukturálního zaměření a zapojení versus prosazení. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Participaci marginalizovaných skupin obyvatel, jako jsou osoby se zkušeností s bezdomovectvím, by měla být věnována speciální pozornost ze strany všech zapojených aktérů.

Klíčová slova:

participace, bezdomovectví, nástroje sociální politiky

s. 31 - 45Podobné články

O čem se mluví Na chvíli Insider aneb Důstojnost především
Inspirace Jako doma a vzdělání jako cesta k participaci – dva pohledy
Inspirace Dovedu si představit bydlet určitou dobu v kontejneru
Akademické články Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace