Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem

Radka Janebová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace
Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových
konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci, kritickou sociální prací a genderovými
aspekty sociální práce

Abstrakt:

CÍLE: Text hledá odpověď na otázku, jak chápat vztah mezi praxí sociální práce a právem z pozice kritické sociální práce a jak řešit přítomné kolize. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem textu je kritická sociální práce. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať. VÝSLEDKY: Výstupem je návrh osnovy pro kritickou reflexi právních dilemat. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Navržený nástroj by mohl být alternativou k binárnímu diskursu pojetí práva v sociální práci, který se prakticky projevuje úzkostným dodržováním práva, nebo naopak porušováním práva v situacích, kdy se právo dostává do kolize s hodnotami sociální práce.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, právo, kolize, kritická reflexivita, právní gramotnost

s. 87 - 103Podobné články

Akademické články Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni
Akademické články „Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole
Akademické články Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů
Akademické články Mohou za nepokoje na Šluknovsku v roce 2011 Romové? Rekonstrukce událostí z pohledu sociálních pracovnic a dalších participantů


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace