Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta

Radka Janebová

Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí. 

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je diskutovat, zda a jak dochází k vytlačování sociální politiky (welfare) politikou trestní (prisonfare) v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem je kritika neoliberalismu Loïca Wacquanta. Klíčová pozornost je zaměřena na fungování trestní politiky neoliberálního státu. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať zkoumající analogie mezi vývojem prisonfare v USA a v České republice. VÝSLEDKY: Analýza situace ukázala, že řadu indikátorů prisonfare lze nalézt i v České republice, ale zároveň je třeba reflektovat limity Wacquantovy teorie mimo USA. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovnice a pracovníci by měli dopady neoliberální trestní politiky na své fungování začít co nejdříve reflektovat zejména ve vztahu ke kontextu, ve kterém pracují, ale i ve vztahu k fungování jejich profese.

Klíčová slova:

sociální práce, neoliberalismus, trestní politika, prisonfare, welfare

s. 5 - 21Podobné články

Akademické články Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální politiky a sociální práce
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni
Akademické články Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu
Akademické články Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii – praktické implikácie


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace