Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Formy vyrušení dilematu: Změna ideálu sociálního pracovníka a Změna ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka

Ladislav Otava

Medailon autora:

Mgr. Ladislav Otava, Ph.D., je odborným asistentem na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vyučuje o dilematech sociálních pracovníků, výzkumně se zaměřuje na vztahy sociálních pracovníků a klientů.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem stati je rozšířit teorii zvládání dilemat prostřednictvím odpovědi na otázku: „Jakými argumenty můžu doložit vyrušení dilematu změnou ideálu sociálního pracovníka a změnou ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy teorie zvládání dilemat, učící se organizace, jsou využity poznatky z oblasti supervize. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita analýza dokumentů a hermeneutický přístup. VÝSLEDKY: Práce přinesla popis částí sociální reality organizací služeb sociální práce, které dosud nebyly interpretovány jako způsoby zvládání obtížných rozhodnutí, a včlenila je do stávající teorie vzniku a zvládání dilemat. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Téma způsobů zvládání dilemat sociálních pracovníků se týká jednotlivých pracovníků, organizací i profese samotné. Reflektování způsobů práce s dilematy a hledání způsobů jejich vyrušení se tak ukazuje jako významné téma pro sociální práci na všech těchto úrovních.

Klíčová slova:

vyrušení dilematu, změna ideálu, změna pracovních podmínek

s. 50 - 60Podobné články

Akademické články Návrhy řešení nejasné konceptualizace vybraných pojmů teorie zvládání dilemat sociálními pracovníky
Inspirace Každodenní rutina přinese ovoce i ve vnímání jinakosti (O projektu HateFree Culture)
Akademické články Samovolná změna organizační kultury, její přínosy a rizika
Akademické články Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory
Akademické články Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace