Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Zdroje podpory sociálního začleňování: perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje

Zuzana Stanková

Medailon autora:

Mgr. Zuzana Stanková vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V současné době je doktorskou studentkou oboru Sociální práce tamtéž. Ve své disertační práci se věnuje situační analýze zdrojů pomoci obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území Moravskoslezského kraje. 

Abstrakt:

CÍLE: Cílem prezentovaného kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak sociální pracovníci působící v sociálně vyloučené lokalitě interpretují zdroje podpory, které by dle jejich chápání mohly vést k procesu sociálního začleňování. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickými východisky výzkumu je sociální vyloučení, sociální začleňování a zdroje podpory řešení sociálního vyloučení. METODY: Využitou metodou analýzy dat byla situační analýza. VÝSLEDKY: Výsledky představují zdroje podpory, které by mohly vést k procesu sociálního začleňování perspektivou sociálních pracovníků intervenující v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje. Výsledky jsou prezentovány pomocí kartografické mapy situace. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výzkum ukazuje, že možným řešením sociálního začleňování na místní úrovni musí být posílení sociálních zdrojů, metod sociální práce a koordinace aktérů sociálně vyloučených lokalit.

Klíčová slova:

sociální začleňování, sociálně vyloučené lokality, situační analýza, sociální vyloučení, zdroje podpory

s. 61 - 78Podobné články

Akademické články Survey on the Needs of the People Living in Socially Excluded Localities in Karlovy Vary Region
Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
Akademické články Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice
Akademické články Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace