Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/5 - Síťování v sociální práci »

Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy

Markéta Geregová, Markéta Čtvrtečková

Medailon autora:

Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala ve Společnosti Podané ruce jako terénní pracovnice a jako vedoucí Poradenského centra v Brně. Působí jako poradkyně v  Internetové poradně extc.cz. Výzkumně se věnuje zejména participaci a  internetovému poradenství.
 
Mgr. Markéta Čtvrtečková je doktorskou studentkou Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. S lidmi, kteří užívají drogy, pracovala v Poradenském centru v Brně a jako terénní pracovnice ve Společnosti Podané ruce. Působí jako spojenec skupiny peer pracovníků se zkušeností s užíváním návykových látek, která vznikla v rámci projektu Street support. 

Abstrakt:

CÍLE: Cílem textu je nalézt odpověď na otázku: Jaké charakteristiky mají dvě vybraná pojetí síťování v práci s lidmi, kteří mají zkušenost s užíváním drog a závislostí? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Článek reaguje na bariéry a překážky síťování, na které mohou pracovníci v drogových službách narážet. Teoretický rámec pro možnost síťování zde tvoří case management, jako koordinované komplexní řešení případu a participace, která umožňuje síťování s využitím žité zkušenosti zapojených lidí. METODY: Text je teorií podložená induktivní analýza charakteristik síťování na základě dvou případových studií: multiexpertní sítě a participativní sítě. VÝSLEDKY: V článku představujeme rozdílné charakteristiky dvou sítí. Sítě, která vznikla v rámci case managementu a která pomohla stabilizovat klientku s mnohočetnými potřebami a problémy při získání dětí zpět do péče. A sítě vzniklé participací na tvorbě mobilní aplikace, která stála na zapojení a potřebách lidí se zkušeností s užíváním drog. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Popsané teoretické i praktické způsoby síťování mohou sloužit jako inspirace pro pracovníky v praxi, kteří s uživateli drog pracují a hledají nové cesty pro síťování.

Klíčová slova:

síťování, marginalizace, uživatelé drog, vícečetné potřeby, překážky, zkušenost, case management, participace, design zaměřený na člověka

s. 5 - 22Podobné články

Akademické články Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů
Akademické články Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce
Akademické články Síťování jakou součást práce s lidmi bez domova
Akademické články Moc ve vztahu sociálního pracovníka a klienta uplatněná z pohledu PCA
O čem se mluví Za hranice individuálního plánování


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace