Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice

David Urban, Alena Kajanová

Medailon autora:

Mgr. David Urban je studentem kombinované formy doktorského studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a odborným asistentem na katedře supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty a na katedře praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny. Kontakt: Kanovnická 12, 370 01 České Budějovice, e-mail: durban@zsf.jcu.cz

Mgr. Alena Kajanová je studentkou prezenční formy doktorského studia na katedře sociální práce a sociální politiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny, subkultur a sociální antropologií. Kontakt: Břilice 175, 379 01 Třeboň, e-mail: ali.kajanova@email.cz

Oba autoři jsou spoluřešiteli projektu GAČR č. 403/07/03356 „Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice“.

Abstrakt:

Článek se zabývá aktuální situací sociálně vyloučené romské lokality v Českých Budějovicích. Sociální vyloučení je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat na poli sociální práce s romskou menšinou a sociální práce vůbec. Článek reflektuje problematiku z několika pohledů, včetně samotných vyloučených osob. Snaží se zachytit a konkrétně popsat jednotlivé aspekty sociální exkluze a dalších jevů typických pro popisovanou lokalitu.

Klíčová slova:

sociální exkluze – sociálně vyloučené lokality – Romové – sociální práce – sociální patologie

s. 56 - 68Podobné články

Akademické články Survey on the Needs of the People Living in Socially Excluded Localities in Karlovy Vary Region
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
Akademické články Zdroje podpory sociálního začleňování: perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje
Akademické články Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace