Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/4 - Sociální práce a rozvojová pomoc »

Využití pedagogiky Maria Montessori pro děti ulice v Zambii

Veronika Šimečková

Medailon autora:

Mgr. Veronika Šimečková je studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. V současné době dokončuje doktorské studium, obor Prevence, náprava a terapie, zdravotní a sociální problematika dětí, dospělých a seniorů, její disertační práce se týká výchovy zranitelných dětí a „dětí ulice“ za pomoci alternativních prvků pedagogiky Maria Montessori. Od roku 2004 jezdí jako stážistka a dobrovolník do Zambie, kde se podílí na tvorbě programu (volnočasových
aktivit) pro tzv. zranitelné děti (vulnerable children) a „děti ulice“ v chudinské čtvrti. Dále se podílí na projektu Adopce zambijských dětí v rámci Nadačního fondu zdravotně sociální fakulty.

Abstrakt:

Článek popisuje současnou situaci a problematiku vzdělání v Zambii. Kvalita vzdělání je jeden ze základních předpokladů rozvoje všude na světě. Výuka a výchova dětí (tzv. „dětí ulice“) v této zemi závisí na posouzení jejich stávající situace, především rodinného a sociálního prostředí. Cílem článku je představit výukový koncept, s využitím prvků alternativní pedagogiky Maria Montessori u dětí z nepodnětného prostředí v Zambii. Tento koncept autorka sestrojila na základě svých zkušeností ze stáží v Zambii (2004 až 2009), kde pracovala s dětmi ulice v rámci Preventivně sociálního projektu: Street children Kalingalinga. V úvodu představuje problematiku zambijského prostředí obecně, definuje oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací problematiky. Výzkumná část představuje konkrétní cíle výzkumu: Využití alternativních prvků Maria Montessori pro děti ulice v Zambii a jeho průběh. Součástí článku je týdenní program a pomůckový metodický list pro děti. Článek je určen především pro lektory, studenty a dobrovolníky, kteří se zajímají o problematiku výchovy a výuky dětí z nepodnětného sociálního a rodinného prostředí.

Klíčová slova:

„děti ulice“, zranitelné děti, problematika vzdělání, výuka, alternativní pedagogika Maria Montessori

s. 78 - 86Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Vývoj služby NZDM v České republice
Fakta, dokumenty, legislativa Reforma systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti
Fakta, dokumenty, legislativa Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí na cestě k participaci dětských klientů
Fakta, dokumenty, legislativa Spory rodičů o děti – velký problém a příčina znevýhodnění dětí
Akademické články Péče o osoby s těžkým sluchovým postižením na přelomu 19. a 20. století


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace