Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie

Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Medailon autora:

PhDr. Dagmar Marková, PhD., pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sexuálnej výchovy, sociálnej psychológie a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Výskumne sa zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti.

Doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD., pôsobí na Fakulte humanitních studií Univerzity Tomáše Bati vo Zlíne. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sociálnej práce, sociálnej politiky. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie konferencií, workshopov pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedecko- výskumných projektov.

Mgr. Denisa Juhásová vyštudovala odbor sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Zameriava sa na problematiku domáceho násilia a rodových aspektov násilia vo vzťahu k sociálnej práci.

Abstrakt:

V príspevku načrtávame niektoré fázy sociálnej práce, pričom ich špecifikujeme vzhľadom na problematiku domáceho násilia páchaného na deťoch. Následne prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zmapovanie konkrétnych pracovných postupov a metód sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie.

Klíčová slova:

sociální práce, dítě, domácí násilí, fyzické, psychické, sexuální násilí a zneužívání, metody sociální práce, detekce, diagnostika, sociální intervence a terapie

s. 68 - 84Podobné články

Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
Fakta, dokumenty, legislativa Trauma-zohledňující přístup v sociální práci jako prevence retraumatizace a sekundární viktimizace uživatelů a uživatelek sociálních služeb
O čem se mluví Je čas mluvit o sexuálním násilí: 64 % napadení mají na svědomí partneři obětí
O čem se mluví Domácí a sexuální násilí v době nouzového stavu a doporučení neziskových organizací pomáhajících obětem
Inspirace Domácí násilí nebo EAN? Sociální kontext týrání seniorů


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace