Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/4 - Dobrovolnictví a sociální práce »

Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka

Ivo Jirásek, Miroslava Jirásková

Medailon autora:

Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouciabývá se filozofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filozofická kinantropologie. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky (mj. šéfredaktor a předseda redakční rady časopisu Gymnasion).

Mgr. Miroslava Jirásková působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; zabývá se výukou sociálních předmětů (sociální politika, sociální práce aj.) v pedagogickém diskurzu a možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických konstelací) v osobnostním růstu.

Abstrakt:

Příspěvek navrhuje rozšířit pojem dobrovolníka o dimenzi dobrodince, tedy ke svobodné vůli konat dobro připojit i aktivitu jako výraz autenticity sociálního pracovníka. Na základě předchůdné diferenciace mezi turistou a poutníkem (doloženém tematizací konkrétní kasuistiky poutní cesty „první moravské compostely“) rozlišuje činnost dobrovolníka v sociální práci do modů „dobrovolník-turista“ a „dobrovolník-poutník“. Mezi základní rysy činnosti druhého z nich zařazuje aktivizaci spirituálního rozměru života, stálost cesty a vědomí cíle, životní naladění, umění vcítit se do druhého, odvahu být sám sebou, dovednost přijímat nové výzvy, zhodnocování bolesti a vědomé bytí v přítomnosti.

Klíčová slova:

dobrovolník, dobrodinec, turista, poutník, sociální pracovník, pouť, autenticita

s. 36 - 42Podobné články

Akademické články Dobrovolnictví jako nástroj profesionálního vedení zdravotně sociálních projektů v Africe
Akademické články Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj podpory sociální inkluze
Akademické články Zhodnocení efektivity programu Pět P
Akademické články Dobrovoľníctvo na Slovensku - reflexia nových trendov a výzvy pre sociálnu prácu
O čem se mluví Dobrovolnický portál chcipomoct.cz se zaměřil na pomoc v sociálních službách a zdravotnictví


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace