Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/4 - Dobrovolnictví a sociální práce »

Rámec interoperability mladých dobrovolníků

Jana Kitliňská, Michaela Jurtíková

Medailon autora:

Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D. - dlouhodobě svou pozornost zaměřuje na problematiku dětí a mládeže. Po zkušenosti s působením v neziskové organizaci pověřené sociálně-právní ochranou dětí nyní působí jako akademický pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Michaela Jurtíková - v současné době působí jako akademický pracovník na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Specializuje se na sociální práci se zřetelem na interkulturní edukaci.

Abstrakt:

Mladí lidé jsou pro rozvoj společnosti velmi důležitým prvkem. Ačkoli se dostávají stále více do zorného pole odborníků, jejich angažovanost v občanské společnosti je doposud opomíjená. Příspěvek se snaží přiblížit potenciálnost mladých lidí aktivně se ve společnosti angažovat formou dobrovolných aktivit. Přičemž zvláštní důraz je kladen na interoperabilitu, coby vrcholnou úroveň propojení potřeb a zájmu mládeže a společnosti, realizovanou prostřednictvím přeshraničního dobrovolnictví. Představen je konceptuální model dobrovolnictví mládeže, poskytující klíčové prvky a relace. Zakomponovány jsou atributy a kapacity mladých dobrovolníků, vztažené k institucionalizovanému rámci. Shrnuty jsou efekty dobrovolnictví mládeže jak na mladé dobrovolníky, tak na společenství.

Klíčová slova:

mládež, dobrovolnictví, přeshraniční dobrovolnictví

s. 69 - 78Podobné články

Akademické články Psychologické aspekty dobrovolnictví v kontextu sociální práce
Akademické články Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení
O čem se mluví Pavol Frič: Současné trendy dobrovolnictví a sociální práce
Akademické články Dobrovoľníctvo na Slovensku - reflexia nových trendov a výzvy pre sociálnu prácu
O čem se mluví Fenomén (ne)formálneho dobrovoľníctva na Slovensku


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace