Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

„V trojím ohni“: Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi

Miroslava Janoušková

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková absolvovala magisterská studia sociální práce a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorát tamtéž na sociologii a věnuje se výzkumu institucionálního vývoje péče o duševní zdraví. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Fokus.

Abstrakt:

Postmoderní přístupy v sociální práci zdůrazňují fakt, že uplatňování moci je neoddělitelnou součástí sociální práce. Tento text je příspěvkem do širší diskuse o roli a významu moci ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Snaží se zdůraznit téma moci v sociální práci a nezbytnost její reflexe sociálními pracovníky. Soustřeďuje se na jednostranný mocenský vztah sociálního pracovníka vůči klientovi. Příspěvek zkoumá cíle sociálních pracovníků a mocenské prostředky, které využívají k jejich dosahování. Zároveň se zaměřuje na racionalizace, které sociální pracovníci využívají pro legitimizování svých cílů a prostředků. Teoretickými východisky jsou koncepty normalizace, pastýřské moci a znalostní moci Michela Foucaulta a symbolické moci Pierra Bourdieuho. Článek je teoreticko-empirického charakteru. Výzkum a sběr dat byl proveden mezi sociálními pracovníky, kteří pracují v organizacích poskytujících sociální služby pro děti a mládež.

Klíčová slova:

moc, symbolická moc, znalostní moc, normalizace, legitimace

s. 85 - 98Podobné články

Akademické články Paradigms of Social Work: Alternative Perspectives on Social Work Practice Theory


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace