Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/3 - Sociální práce a soudobá společnost »

Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky

Roman Baláž

Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž vystudoval sociální práci a žurnalistiku na FSS MU, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu sociální práce. Byl sociálním pracovníkem a vedoucím osobní asistence v Oblastní charitě Znojmo a poté v Oblastní charitě Uherské Hradiště. Vedl Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji a posléze působil jako metodik integračních center provozovaných Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. V současnosti je odborným pracovníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci při FSS MU a zabývá se vztahy na pracovištích v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky.

Abstrakt:

Tato teoretická přehledová stať reaguje na současné diskuse o institucionalizaci sociální práce v ČR. V literatuře lze vystopovat dva základní typy institucionalizace: moderní profesionalizaci a postmoderní institucionalizaci. Oba pohledy rozdílně pojímají oborové zájmy sociální práce i možné způsoby jejich dosahování v organizacích. Stať si klade za cíl zodpovědět otázku: „Jak mohou podle relevantní literatury sociální pracovníci dosáhnout vybraného prvku oborových zájmů sociální práce v jejich zaměstnavatelských organizacích?“ Vybraným prvkem oborových zájmů bylo dosažení odborné svobody. Text přináší zjištění, že sociální pracovníci mohou svých zájmů dosáhnout prostřednictvím: kolektivního vyjednávání, lobbingem, manažery podporovanou participací na rozhodování, zastupováním organizace v sítích a uplatněním individuálních strategií v rámci řádu organizace.

Klíčová slova:

sociální práce, institucionalizace, profesionalizace, zájem, odborná svoboda, prosazování, vyjednávání

s. 42 - 60Podobné články

Akademické články Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce
O čem se mluví Profesní komora: otázky, které jitří spory
O čem se mluví Etické kódexy sociálnej práce
O čem se mluví Profesionální sociální pracovník v současné společnosti
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace