Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/4 - Sociální spravedlnost »

Sociální spravedlnost pro sociální práci

Jakub Jinek

Medailon autora:

Jakub Jinek, Dr. phil. působí na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK jako odborný asistent. Zabývá se sociální etikou, politickou filozofií a antickou filozofií. Je členem pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK.

Abstrakt:

Článek zkoumá dva různé významy slova „sociální“ ve spojení „sociální spravedlnost“ a hledá systematické pojítko mezi nimi, které by mohlo být inspirativní pro praxi sociální práce. Existují dvě hlavní překážky pro chápání jednoty slova sociální: jednak postkomunistická nedůvěra vůči sociální spravedlnosti, jednak liberální nedůvěra vůči státu. Hledaná jednota pak spočívá v uvážlivém přístupu k modernímu sociálnímu státu a zároveň v přiměřené emocionální reakci na různé druhy sociální nespravedlnosti, přičemž obojí nachází svůj společný nejhlubší zdroj v ctnosti lásky a přátelství.

Klíčová slova:

sociální spravedlnost, etické kodexy, spravedlnost duše, spravedlnost institucí, apolitický přístup, dilema, sociální stát, láska a přátelství

s. 32 - 46



Podobné články

Akademické články Sociální spravedlnost před novými výzvami – Úvahy ze sociálněetické perspektivy
Inspirace Sociální spravedlnost: jak jí rozumět dnes?
O čem se mluví Zamyšlení nad pojmem sociální spravedlnost a solidaritou mezi lidmi
Akademické články Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve
O čem se mluví Sociální právo České republiky


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace