Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/2 - Pracovní podmínky sociální práce »

Postoje žáků druhých a třetích tříd se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám: výzva pro sociální práci i speciální pedagogiku

Dana Groulíková, Daniela Jaklová Střihavková

Abstrakt:

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Dostupné informace, bádání v jiných oblastech, jejich životní situace, jsou z tohoto hlediska nejednoznačné, avšak naznačují, že by cílová skupina v souvislosti s užíváním drog mohla být spíše riziková. Tímto se zabýváme v první části textu. Vodítkem k tomu, jaké postoje lze očekávat od zrakově postižených, mohou být informace o postojích vidících vrstevníků. I v takto zaměřených výzkumech jsou však bílá místa, jak dále ukazuje tento text. Vzhledem k tomu, že článek prezentuje výsledky našeho výzkumu, stručně se věnujeme i popisu metodiky. Naše zjištění ukazují, že lákavou drogou by mohl být pro zrakově postižené žáky základních škol zvláště alkohol, který je jim dobře známý a běžně užívaný v jejich rodinách. Navrhujeme také tři hypotézy o příčinách chybějící primární prevence u cílové skupiny. V závěru pak nabízíme doporučení pro sociální pracovníky a speciální pedagogy.

Klíčová slova:

zrakově postižení, žák, primární prevence, alkohol, cigarety, postoje, kvalitativní výzkum

s. 64 - 75Podobné články

O čem se mluví Digitální hry – zábavné i návykové
Akademické články Measuring Ethnic Attitudes of Young People: Methodological Examinations for Cross-National Research
Akademické články Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči
Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace