Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Bezdomovci jako nositelé stigmatu a příjemci pomoci

Martin Stanoev

Medailon autora:

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., pracuje v Centru empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik SU v Opavě, kde se zabývá výzkumem sociálního vyloučení. Deset let pracoval jako sociální kurátor v Brně. Vedle problematiky bezdomovectví se zaměřuje na problematiku drogové závislosti a sociální pedagogiku. Vyučuje sociální práci a metody výzkumu.

Abstrakt:

Článek analyzuje současnou situaci v sociální práci s bezdomovci v ČR a navrhuje vhodné postupy pro sociální práci s touto cílovou skupinou. Vychází z reflexe praxe sociální práce i teoretických a empirických studií bezdomovectví. Teoretickým východiskem je koncept stigmatu E. Goffmana. Článek se zabývá problematikou případové práce v kontextu strukturálních podmínek této činnosti. Autor chápe skupinu bezdomovců jako skupinu „marginálních mezi marginálními“.

Klíčová slova:

bezdomovectví, stigma, sebereflexivní metodologie, společenská smlouva, sociální práce

s. 41 - 51Podobné články

Akademické články Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb
O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál
Akademické články Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty
Akademické články Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace