Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Nezamýšlené důsledky označení „sociálně vyloučená lokalita“

Monika Bjelončíková, Vendula Gojová

Medailon autora:

Mgr. Monika Bjelončíková je doktorandkou druhého ročníku studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se zabývá sociálními důsledky onemocnění virem HIV/AIDS.

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá především tzv. problematikou etnických a menšinových skupin.

Abstrakt:

Text seznamuje s částí výsledků výzkumu provedeného metodou participativního výzkumu zakotveného v komunitě. Výzkum byl realizován v tzv. sociálně vyloučené lokalitě a byl orientován na identifikaci a analýzu potřeb jejích obyvatel a obyvatel jejího sousedství. Cílem předloženého textu je pomocí výzkumných výsledků, konceptu sociálního vyloučení a etiketizační teorie reflektovat nezamýšlené důsledky, které může přinést označení určitého území jako sociálně vyloučeného. Tato reflexe je orientována především vnímáním samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality a jejího sousedství.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, participativní výzkum, etiketizační teorie

s. 76 - 86Podobné články

Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví Rozhovor s Davidem Beňákem, ředitelem Agentury pro sociální začleňování
Akademické články Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení
Inspirace Komunitní práce v Kolíně se zaměřením na organizaci Prostor+ 
O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace