Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/5 - Sociální práce a sociální podnikání »

Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře

Jan Kaňák

Medailon autora:

Mgr. Jan Kaňák pracuje jako sociální pracovní a krizový intervent v Terapeutickém centru Modré dveře a také jako asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje teoriím sociální práce (s přihlédnutím k diskursivní povaze práce a spirituálnímu diskursu v sociální práci), tématům týkajícím se krizové intervence a metodologii výzkumu. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity studuje doktorský studijní program a v disertačním výzkumu se věnuje konstrukci dělání sociální práce v situacích, kdy se setkávají diskursy profesionality a spirituality. Deset let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviku v telefonické krizové intervenci.

Abstrakt:

Předkládaná stať odpovídá na otázku: Jaké sociální konstrukce vztahu profesionálního diskursu a diskursu spirituality v sociální práci je možné najít v současné odborné literatuře? Nejprve v textu definuji Geeho kategorie, pomocí nichž analyzuji konstrukce vztahu diskursů, následně základně vymezím profesionální a spirituální diskurs v kontextu sociální práce. Výstupy analytické části jsou založeny na diskursivní analýze vybraných odborných textů. Analýzy 71 textů ukazují, že lze prostor konstrukcí rozdělit podle dvou os: profesionálně – spirituální exklusivismus a prospěchu konajícího / objektu intervencí. V tomto prostoru lze popsat pět konstrukcí souvztažnosti obou diskursů, a to sice: spirituálně senzitivní sociální pracovník, duchovní pracovník inspirovaný sociální prací, spirituálně senzitivní sociální práce, spirituálně orientovaná sociální práce a teologie senzitivní k sociální práci. Rozdíl mezi nimi je především v tom, zda je očekávané společenské dobro vázané na klienta, pracovníka, či na spásu (Boha), a také v tom, jaké intervence jsou vnímány jako adekvátní.

Klíčová slova:

diskurs, profesionální pojetí, spiritualita, diskursivní analýza

s. 72 - 91Podobné články

Akademické články Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička?
Akademické články Postavení diskursu spirituality v sociální práci
Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace