Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

„Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole

Magda Frišaufová, Markéta Geregová

Medailon autora:

Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Ve výuce a výzkumné činnosti se zabývá tématy spojenými s kritickou sociální prací, genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením.

Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium tamtéž. Pracuje jako vedoucí Poradenského centra v Brně ve Společnosti Podané ruce s uživateli drog, kteří směřují ke změně. Výzkumně se věnuje zejména participaci a internetovému poradenství.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný text odpovídá na výzkumnou otázku: „Jaké přínosy a limity má participace expertů ve výuce sociální práce na vybrané vysoké škole z pohledu všech zúčastněných?“ Autorky v něm vycházejí ze své zkušenosti se zapojením lidí, kteří mají zkušenost s užíváním drog a využívali služby sociální práce, do vysokoškolské výuky. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Ve výuce a následně i v tomto článku jsou tito lidé označováni jako experti, což poukazuje na přístup, ve kterém jsou zkušenosti, názory a postoje uživatelů služeb pokládány za významný zdroj vědění v sociální práci. Mezi hlavní východiska patří kritická sociální práce a participativní přístup. METODY: Metodologie je ukotvena v participativním akčním výzkumu, technikou vytváření dat byly fokusní skupiny se studentkami a zapojenými experty. VÝSLEDKY: Mezi hlavními zjištěními jsou diskutovány zejména různorodé vnímaní role expertů, nabourávání stereotypů, nové zdroje vědění a hodnocení míry participace a zplnomocnění. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorky v závěru také uvádí praktická doporučení pro zapojení uživatelů služeb do výuky nejen sociální práce.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, participace, uživatelé služeb, vysokoškolská výuka

s. 84 - 100Podobné články

Akademické články Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů
Akademické články Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy
Akademické články Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace