Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2015/5 » Publicistické texty k číslu 2015/5 »


Přehled článků


O čem se mluví

profil

Profesionální pomoc je velmi složitá záležitost

Článek je volně dostupný

Existují dvě roviny profesní etiky pracovníků krizových linek. Na jedné úrovni se jedná o vztah pracovníka vůči sobě samému, protože podle toho pak jedná se svými...

výzkum

Citlivosť žiakov na vybrané sociálne role v školskej triede

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Dlhoročná spolupráca univerzitných pracovníkov a  neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o., Nitra vyústila v roku 2015 do spoločného výskumu. Centrum Slniečko...

reflexe

Společná supervize pracovníků sociálně aktivizační služby a OSPOD

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Využití společných supervizí pro pracovníky sociálních služeb a orgánu sociálně-právní ochrany dětí není v současnosti příliš...

reflexe

Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, a přesto pracuje…

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Často se na nás obracejí lidé, kteří mají ve svém posudku napsanou formulaci „přiznána invalidita ve III. stupni, není schopen výdělečné činnosti za zcela...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Vztahy a postavení klientů, pracovníků v sociálních službách a poskytovatelů sociálních služeb v rovině právní

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Cílem této expertizy bude objasnit vzájemná práva a povinnosti mezi klienty – uživateli sociálních služeb, sociálními pracovníky jako zaměstnanci poskytovatele...

expertiza

Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

1. Úvod Dňa 18. septembra sa konal v Bratislave ustanovujúci snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „komory“). V rámci...


Inspirace pro praxi

reflexe

Moc a bezmoc v práci s klientom

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

S témou moci sa stretávam od začiatku mojej profesionálnej praxe, ktorá začala v roku 1993, ešte počas štúdia na vysokej škole. Prvým dilematickým stretom s mocou bol pre...

rozhovor

Posilnění práv klientů může způsobovat bezmoc pracovníků

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Téma moci a bezmoci při práci s klienty rezonuje v každodenní práci sociálních pracovnic a pracovníků v mnoha oblastech. Ať již při vlastní přímé...

rozhovor a reflexe

Dovedu si představit bydlet určitou dobu v kontejneru

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Spolek Aslido (Akční skupina s lidmi bez domova) se zapojuje do řešení obtížné životní situace lidí bez domova, otvírá dialog mezi aktéry v problematice...

profil

Práva lidí po propuštění z vězení zůstávají jen teorií

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Centrum sociálních služeb Praha převzalo již ve dvou případech žadatelů o podmíněné propuštění „záruku za dovršení nápravy odsouzeného“....

metodický návod

Práce s problémovými hazardními hráči

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Závislostní chování v souvislosti s hazardními hrami je v posledních letech veřejně diskutované a dostává se tak do popředí široké veřejnosti....

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace