Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2016/5 » Publicistické texty k číslu 2016/5 »


Přehled článků


O čem se mluví

reflexe

Vztah sociální práce a sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Sociální podnikání je v současné době vyhledávaným tématem. Termín ,,sociální“ je však často mylně chápán a u někoho může...

zpráva

MPSV dlouhodobě podporuje sociální podnikání, které pomáhá integrovat znevýhodněné osoby na trh práce

Článek je volně dostupný

Celkem 485 mil. Kč šlo na podporu sociálního podnikání v uplynulém programovém období. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím výzvy č. 30 Operačního programu...

esej

Východiska a oborové i mezioborové souvztažnosti sociální ekonomiky či podnikání v kontextu sociální práce

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Úvodem: Sociální práce je zakotvena do světa lidí, jimž má sloužit. Protagoras říká: „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, a...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Zákonné podmínky pro výkon sociální práce a pro provozování sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Sociální práce a sociální podnikání jsou v současnosti velmi užívané pojmy v rámci celostátní a celospolečenské sociální...


Inspirace pro praxi

rozhovor

Pokud sociální pracovníci nezmění způsob myšlení, nemůžou na trhu obstát

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Ve srovnání se západní Evropou je v České republice sociální podnikání v začátcích a je spojeno zejména se zaměstnáváním osob...

profil

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

P3 - People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na...

téma

K ustavení širšího konceptu sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Stať Izabely Oujezdské a Venduly Gojové „Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání“ (Oujezdská, Gojová, 2016) se...

profil

„Když chceš, tak můžeš!“

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na...

profil

TESSEA buduje kapacitu za účelem posílení sociálního začleňování

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl...

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace