Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (2019): Rodiny se třemi a více dětmi

V. Kuchařová, S. Höhne, O. Nešporová, J. Paloncyová

Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o rodinách s více dětmi, kterých je v českém prostředí sice málo, přesto či právě proto si zaslouží pozornost společnosti. Studie je tedy věnována...
zobrazit celý text

MPSV (2017): Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR

MEDIAN s.r.o.

V rámci přípravy Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 a návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení vzniklo množství analytických a výzkumných materiálů. Na jejich...
zobrazit celý text

VÚPSV (2019): Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2018

S. Höhne, A. Šťastná

Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd,...
zobrazit celý text

VÚPSV (2019): Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

J. Havlíková

Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se dle analýzy Asociace vzdělavatelů v sociální práci...
zobrazit celý text

VÚPSV (2019): Sčítání osob bez domova v České republice 2019

O. Nešporová; P. Holpuch; K. Janurová; V. Kuchařová

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku. Do sčítání se aktivně zapojilo...
zobrazit celý text

Sociofactor (2019): Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR

P. Šobáňová; D. Topinka; J.Janas a výzkumníci SocioFactor s.r.o.

„Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR“ byla vypracována pro MPSV ČR a přináší výsledky aplikovaného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nadstavbové modely kvality jsou v prostředí...
zobrazit celý text

Lumos (2019): Kojenecké ústavy na počátku roku 2019

B. Křižanová; J. Klusáček

Ve zprávě naleznete nejen nejpřesnější a nejaktuálnější informace o počtech dětí umístěných do ústavní péče v bývalých kojeneckých ústavech, zpráva obsahuje i doporučení, jak změnit systém péče a...
zobrazit celý text

SPOT (2019): Rizika reformy dávek na bydlení předložené v červnu 2019

L. Trlifajová; T. Samec

Přestože v České republice v posledních letech klesá nezaměstnanost a rostou mzdy, přístup ke kvalitnímu bydlení představuje jednu z velkých výzev současnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zákon rušící...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace