Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Ztráta a nálezy rodiny s dítětem v terminálním stádiu onemocnění

Ilona Růžičková Lhotová (PdF UK)

Tato diplomová práce pojednává o životě rodiny s umírajícím dítětem. Cílem práce je popsat, co prožívají její členové po sdělení diagnózy, v průběhu léčby a po jeho úmrtí, jakými fázemi...
zobrazit detail

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Markéta Kolárová (FSS OU)

Teoretická část bakalářské práce má za úkol informovat o přístupu zaměřeném na klienta, jehož autorem je humanistický psycholog Carl Rogers. Věnuji pozornost základní terminologii, podmínkám přístupu zaměřeného na klienta a...
zobrazit detail

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Monika Benešová (FSS OU)

Bakalářská práce se zabývá otázkou institucionální pomoci aktérům domácího násilí. Cílem práce je zmapovat a následně popsat systém pomoci určený obětem a pachatelům domácího násilí. V...
zobrazit detail

Motivace Romů ke vzdělání – etnická nebo sociokulturní podmíněnost?

Petra Gniadková (FSS OU)

Předložená diplomová práce usiluje o analýzu toho, zda je motivace u příslušníků romského etnika ovlivněna jejich etnicitou či prostředím, v němž žijí a vyrůstají. První část, teoretická, seznamuje čtenáře se...
zobrazit detail

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Aneta Masná (FSS OU)

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociální práce se skupinami osob ohroženými na trhu práce, kdy jejím cílem je poukázat především na různorodost a náročnost práce sociálních pracovníků s těmito...
zobrazit detail

Sociální práce ve školách

Lenka Hakalová (FSS OU)

Cílem této práce je zjistit, zda jsou učitelé a pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí informováni o moţnostech sociální práce ve školách a zda je dle jejich názoru smysluplné dále diskutovat nad...
zobrazit detail

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory

Michaela Přadková (FSS OU)

Bakalářská práce se zabývá dávkami státní sociální podpory a jejich vyplácením osobám migrujícím mezi státy Evropské unie. Úvodní teoretická část je zaměřena na vysvětlení...
zobrazit detail

Hodnocení pobytového zařízení seniory

Šárka Menšíková (FSS OU)

Výrazné prodloužení střední délky života je bezesporu obrovským úspěchem současné medicíny. Tato potěšující okolnost s sebou přináší i negativní jevy, které ovlivňují život starší generace....
zobrazit detail

« 1 2 3 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace