Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením v pobytových službách sociální péče

Květoslava Pavlisková (FSS OU)

Cílem mé bakalářské práce je popis procesu individuálního plánování v zařízení Náš svět, příspěvková organizace Pržno, poskytující služby sociální péče lidem s mentálním postižením a porovnání vybraných přístupů ke klientovi z hlediska jejich působení na kvalitu života.

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a aplikační.

V teoretické části vymezuji teoretická východiska a pojem mentální retardace, zabývám se potřebami, komunikací a kvalitou života lidí s mentální retardací. Za kritérium kvality života jsem zvolila spokojenost uživatelů se způsoby komunikace, naplňováním svých individuálních potřeb, se stupněm sebeobsluhy a soběstačnosti a v neposlední řadě s uplatňováním svých práv. V další části popisuji důležité standardy kvality sociálních služeb, které souvisejí s individuálním plánováním. V závěru teoretické části se přímo věnuji individuálnímu plánování, metodám plánování a přístupu ke klientovi. V krátkosti popisuji plánování v konkrétním zařízení, kterým je Náš svět, příspěvková organizace Pržno.

V aplikační části navrhuji projekt kvantitativního výzkumu s názvem: Působení individuálního plánování na kvalitu života z pohledu samotných uživatelů sociálních služeb.

Klíčová slova: mentální retardace, individuální plánování, kvalita sociálních služeb, klíčový pracovník, kvalita života

Celý text práce lze zdarma stáhnout zde: (soubor v PDF)

Vloženo: 30.9.2014 10:00:12

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace